DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI PHỐ YÊN SỞ, HOÀNG MAI

Ngày 08/12/2020 Công ty Diệt mối Quốc Phong đã diệt mối tận gốc cho nhà Anh Mai Văn Hòa Bằng phương pháp Hóa sinh tại địa chỉ Tổ 24 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.   Kỹ thuật Quốc Phong xử lý mối tận gốc tại Yên Sở, Hoàng Mai Các bước diệt mối bằng … Đọc tiếp DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI PHỐ YÊN SỞ, HOÀNG MAI