DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI PHỐ THẠCH CẦU , LONG BIÊN

Ngày 03/10 /2020 Công ty Diệt mối Quốc Phong đã diệt mối tận gốc cho nhà Anh Trần Văn Hải Bằng phương pháp Hóa sinh tại địa chỉ Số 33 Thạch Cầu, Long Biên , Hà Nội. Kỹ thuật Quốc Phong xử lý mối tận gốc tại Phố Thạch Cầu, Long Biên Các bước diệt … Đọc tiếp DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI PHỐ THẠCH CẦU , LONG BIÊN