DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI PHỐ ĐẦM TRẤU HAI BÀ TRƯNG

Ngày 27/05/2021 Công ty Diệt mối Quốc Phong đã diệt mối tận gốc cho nhà Chị Lê Lương Tâm Bằng phương pháp Hóa sinh tại địa chỉ Số 4 A4 Đàm Trấu , Hai Bà Trưng, Hà Nội Kỹ thuật Quốc Phong xử lý mối tận gốc tại Đầm Trấu Các bước diệt mối bằng … Đọc tiếp DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI PHỐ ĐẦM TRẤU HAI BÀ TRƯNG