DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI ĐƯỜNG HOÀNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI

Ngày 25/07/2020 Công ty Diệt mối Quốc Phong đã diệt mối tận gốc cho nhà Anh Nguyễn Việt Khánh Bằng phương pháp Hóa sinh tại địa chỉ Ngõ 299/56 số 55B Hoàng Mai , Hà Nội Các bước diệt mối bằng phương pháp Hóa sinh như sau: Diệt mối bằng phương pháp hoá sinh: Phương … Đọc tiếp DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI ĐƯỜNG HOÀNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI