Phóng sự diệt mối thực hiện bởi: Info TV

Quảng Cáo

Thuốc Diệt Côn Trùng Aqua Resigen

Thuốc Diệt Côn Trùng Aqua Resigen
 • Giá bán Liên hệ

Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen là dịch cô đặc trừ  côn trùng bằng cách phun thể tích cực nhỏ được chế tạo đặc biệt như một sản phẩm gốc nước chứa chất làm chậm bay hơi đã được cấp bằng sáng chế, để pha loãng với nước .

Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen giúp kiểm soát hiệu quả, nhanh chóng các loài côn trùng bay gồm ruồi, muỗi, các loài bướm đêm phá hại hạt tồn trữ . Nó có thể phát tán hoàn toàn qua máy phun ULV .

Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen chứa S-Bioallethrin có tác động hạ gục nhanh và Permethrin diệt côn trùng hữu hiệu. Tác động hạ gục và tiêu diệt được cải tiến bằng việc thêm chất Piperonyl Butoxide trong thành phần công thức .

AQUA RESIGEN có những đặc điểm sau đây :

 • Hạ gục nhanh
 • Hiệu quả kinh tế, xử lý nhanh những vùng rộng lớn mà không gây nguy hiểm
 • Tác động diệt tối đa côn trùng
 • Phạm vi sử dụng rộng ,cả trong nhà và ngoài nhà
 • Kiểm soát hữu hiệu côn trùng đã kháng hóa chất Clo hữu cơ và Lân hữu cơ
 • Thời gian tồn trữ được lâu
 • Tiềm năng gây ô nhiễm thấp và ít mùi , không để lại vết ố khi ứng dụng
 • Nguy hại tối thiểu nên có thể sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc gia súc
 • Hiệu quả rõ ràng với côn trùng đối tượng
 • Tính năng chậm bốc hơi giúp có thể pha loãng trong nước nên giảm chi phí và giảm tiềm năng gây ô nhiễm

HOẠT CHẤT :

AQUA RESIGEN chứa các chất pyrethroid tổng hợp : Permethrin  có tính đặc biệt diệt côn trùng và S-Bioallethrin hạ gục nhanh côn trùng. Chất Piperonyl Butoxide làm vô hiệu cơ chế giải độc của côn trùng khiến hoạt lực của pyrethroid cao hơn.

THÀNH PHẦN:       

Hoạt chất kỹ thuật % w/v
S-Bioallethrin 0.14
Permethrin (25:75 cis:trans) 10.26
Piperonyl Butoxide 9.79
Dung môi và đồng dung môi đủ 100 %
S-Bioallethrin    : (+) –trans-chrysanthemic acid ester của (+) allethrolone  
Permethrin         : 3-phenoxybenzyl(+)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2,2-diclorovinyl)- cyclopropane-1-carboxylate  
Piperonyl Butoxide : [3,3-(methylenedioxy)-6-propylbenzyl]-butyl diethyleneglycol ether  

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

Chất tải           : dạng nước được chế tạo theo kỹ thuật tiên tiến

Hòa tan           : AQUA RESIGEN pha dể dàng với nước

ĐỘ ỔN ĐỊNH :

Dịch cô đặc có thời hạn sử dụng lâu dài được 3 năm khi tồn trữ trong chai lọ gốc ở 350C .   Không bao giờ tồn trữ hóa chất diệt côn trùng đã pha loãng, chỉ nên pha dung dịch mỗi khi cần dùng.

ĐỘC CHẤT HỌC :

Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen là dạng chế phẩm được đặc biệt công nhận do độc tính thấp với động vật có vú và vì các hoạt chất bài tiết và sinh thoái hóa ở các động vật máu nóng.

Nó có thể được sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc thú vật ,nơi họp chợ hoặc khu vực khác có thực phẩm và gần nước uống .

Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen chứa Permethrin đồng phân tỷ lệ cis:trans 25:75 dành cho lỉnh vực Y Tế Công Cộng .

Các dữ liệu về độc tính đường miệng và đường da được tóm tắt theo dưới đây :

Độ độc cấp tính đường miệng        LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )

S-Bioallethrin                                                  951

Permethrin                                         4672 (trong dầu bắp ) > 20090 ( chất kỹ thuật )

Piperonyl Butoxide                                      11500

Độ độc cấp tính đường da         LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )

S-Bioallethrin                                        >1000

Permethrin                                           >4000

Piperonyl Butoxide                              10000

Permethrin trong sản phẩm này phù hợp với qui định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới VBC/IS/87-15 cho Permethrin với đồng phân cis:trans tỷ lệ 25:75 .

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG :

Tất cả các hoạt chất của Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen đều phân hủy trong môi trường vì thế chúng không gây ô nhiễm hay gây hại cho con người và động vật hoang dã qua sự tích tụ trong dây chuyền thực phẩm ( Miyamoto, 1976 )

Sinh sản của mối chúa

Lượt Truy Cập

Liên Kết