Phóng sự diệt mối thực hiện bởi: Info TV

Quảng Cáo

Dịch vụ

  • Phòng mối hại vườn ươm

    Phòng Mối Vườn Ươm

    Hàng năm mối gây thiệt hại không nhỏ đến cây trồng (cả trong vườn ươm và trong sản xuất). Các loại cây trồng cạn từ cây lương thực, thực phẩm, ăn ...

Sinh sản của mối chúa

Lượt Truy Cập

Liên Kết