Phóng sự diệt mối thực hiện bởi: Info TV

Quảng Cáo

Dịch vụ

  • Diệt chuột bằng vi khuẩn Biorat

    Diệt Chuột Bằng Vi Khuẩn Biorat

    Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, chiến dịch diệt chuột lần này không dùng loại phosphua kẽm như trước đây, mà...

Sinh sản của mối chúa

Lượt Truy Cập

Liên Kết